Omdat zonwering en rolluiken energiebesparend zijn, helpt de overheid met premies.
U vraagt zich af of er nog premies zijn? Terecht, want er verandert veel op het vlak van premies voor energiebesparende maatregelen. Bovendien verschillen de premies naargelang het gewest.
Hieronder vindt u een korte samenvatting van de premies die de Vlaamse overheid nog geeft, samen met de netbeheerders.

Specifieke premies als u kiest voor zonwering
Als u energiebesparende zonwering installeert, geniet u van regionale premies voor nieuwbouw op basis van het E-peil. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning, hoe lager de energiefactuur en hoe hoger de premie.
In het Brusselse gewest geldt er een premie voor buitenzonwering/luiken van 25 / 30 of 35 euro per m² glasoppervlakte met zonwering naargelang de inkomensgrens.

Ecocheques
Ecocheques zijn cheques (vrij van belastingen en sociale bijdragen) bestemd voor de aankoop van ecologische producten waaronder zonwering. U kunt deze producten aankopen bij onze Specialisten, maar net zoals bij de maaltijdcheques zijn ze niet verplicht om deze te aanvaarden.

Btw-verlaging naar 6%
Als u zonwering, rolluiken of een garagepoort installeert, betaalt u slechts 6% btw in plaats van de gebruikelijke 21%. Het verlaagde btw­-tarief is zowel van toepassing voor eigenaars als huurders. Er zijn wel enkele voorwaarden:
De woning is minstens 10 jaar oud en dient uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning.
De werken worden uitgevoerd door een geregistreerde aannemer.
De factuur voor de werken moet rechtstreeks aan de klant gefactureerd worden.
De werken moeten betrekking hebben op de woning zelf.
Uw aannemer laat u een verklaring ondertekenen waarin u bevestigt dat uw woning ouder is dan 10 jaar. Hij zal dan slechts 6% btw aanrekenen.

Verlaagde onroerende voorheffing (voor nieuwbouw)
Bij nieuwbouwwoningen kunt u met een EPB-attest genieten van een vermindering op de onroerende voorheffing:
E-peil < 60: 20% korting
E-peil < 40: 40% korting
De vermindering geldt voor 10 jaar.
Afhankelijk van het gewest, gelden er andere maatregelen:
Voor het Vlaams gewest kunt alle info terugvinden op de websote van de Vlaamse overheid.
Er gelden specifieke premies voor het Waals gewest. Deze kunt u terugvinden via volgende link.
Ook voor het Brussels gewest gelden er voor particulieren bepaalde steunmaatregelen.
Tot slot geven gemeenten en provincies ook vaak premies voor energiebesparende maatregelen.
Indien u nog meer informatie wenst, kunnen we u de volgende interessante site aanbieden:
www.energiesparen.be
www.premiezoeker.be

Geen fiscaal voordeel meer bij aankoop sectionale poort
Wie in 2014 zijn woning of appartement beveiligde tegen brand of inbraak, kon als eigenaar of huurder een belastingvermindering krijgen. Kocht u bijvoorbeeld een garagepoort, dan kon u genieten van een belastingvermindering van 15% van de totale waarde van de motor met ophefbeveiliging. Daarvoor kwam onze sectionale poort EC70/90 of 200 met SKG-kit in aanmerking.
Dit fiscaal voordeel geldt niet meer voor nieuwe investeringen. De bevoegdheid voor o.a. de belastingvermindering voor de beveiliging van woningen tegen diefstal werd overgedragen aan de gewesten. Zowel het Vlaams als het Waals gewest hebben beslist om vanaf 1 januari 2015 het voordeel voor de gemaakte uitgaven te schrappen. Het Brusselse gewest heeft hierin nog geen beslissing genomen.

Wat betekent dit concreet?
Investeringen die u liet uitvoeren en betaalde in 2014, zijn aftrekbaar in het aanslagjaar 2015. Voor investeringen uitgevoerd na 1 januari 2015 kan u geen belastingvermindering meer krijgen.
Voor meer info, kijk op: www.besafe.be

Om lang te genieten van uw zonwering, rolluiken of garagepoort is het belangrijk dat u ze goed onderhoudt.

Hoe onderhoudt u uw zonnescherm?
• Maak het zonweringdoek schoon met een borstel.
• Verwijder vuil met lauw water en een mild schoonmaakproduct zoals de Fabric Cleaner.
• Spoel het doek goed af met lauw water.
• Gebruik 1 maal per jaar een siliconenspray voor de draaiende of scharnierende onderdelen.
• Rol het doek enkel op als het droog is.
Hoe onderhoudt u uw screen?
• Reinig het screen met lauw water en een mild schoonmaakproduct.
• Maak de geleidingsprofielen schoon.
• Breng na het reinigen een nieuwe waxlaag aan op de kast en geleiding.
• Rol het doek enkel op als het droog is.
Hoe onderhoudt u uw garagepoort?
• Reinig de looprails.
• Maak de panelen binnen en buiten schoon met veel water en een neutrale zeepoplossing.
• Reinig eventuele vensters met schoon water.
• Gebruik een speciale aluminiumreiniger voor de aluminiumprofielen.
• Reinig en verzorg de zijafdichtingen met rubberspray.
• Breng een druppel olie (SAE 20 kwaliteit) aan op de scharnieren, looprollen en lagers.
Hoe onderhoudt u uw rolluiken?
• Gebruik lauw water en een mild schoonmaakproduct.
• Maak de geleidingsprofielen schoon.

Wetgeving en normen rond energiezuinig bouwen (EPB)

Zonwering en rolluiken helpen om te besparen op actieve koeling én verwarming. En dat scheelt in de bepaling van het E-peil. Zeker als u bij uw nieuwe woning kiest voor grote glaspartijen, opteert u beter meteen voor zonwering of rolluiken. De overheid geeft u trouwens een duwtje in de rug via fiscale voordelen en premies. Maar wat is nu precies dat E-peil?

Definitie:
De EPB-normen (EnergiePrestatie en Binnenklimaat) moeten ervoor zorgen dat er energiezuinige en comfortabele woningen gebouwd worden. Op 1 januari 2012 werden de regels verstrengd, op 1 januari 2014 zal dat opnieuw gebeuren. Tegen 2021 zullen alle nieuwe gebouwen in Vlaanderen ‘bijna-energieneutraal’ moeten worden. Een bijna energieneutraal (BEN) huis – wij zeggen nu nog nul-energiewoning – is een passiefhuis dat in zijn eigen energie voor verwarming en koeling voorziet. Eventueel kan een BEN-huis ook voorzien in eigen elektriciteitsbehoefte.

De architect en/of EPB-verslaggever berekent de EPB waarden op basis van 4 pijlers:

• thermische isolatie (K-peil)
Het K-peil brengt de warmteverliezen door alle buitenmuren, daken, vloeren, vensters en koudebruggen in kaart. Het K-peil wordt berekend aan de hand van de ‘warmtedoorlatings- en warmteweerstandswaarden’ van de gebruikte materialen (zogenaamde U- en R-waarden). Zo is de opbouwscreen SC900 met zijn hoge isolatiewaarde (1.3 W/m2k) en akoestische isolatie zelfs uniek in de markt en worden de warmteverliezen beperkt.
Conclusie: Hoe lager het K-peil, hoe beter de woning geïsoleerd is. Huidige norm: K40*

• energieprestatie (E-peil)
Het E-peil geeft het totale energieverbruik van de woning weer. Naast isolatie wordt het verbruik van de toestellen voor verwarming, koeling en ventilatie in rekening gebracht. Elke verticale zonwering (parallel met het venster) zoals screens, rolluiken en buitenjaloezieën komt hiervoor in aanmerking net zoals elke horizontale zonwering met een zontransmissie factor van minder dan 30% (knikarmschermen, uitvalschermen) doordat het energieverbruik voor koeling verminderd wordt en het risico op oververhitting beperkt.
Ramen zijn qua isolatie een zwakke plek in de gevel. Daarom is het aan te raden rolluiken te plaatsen voor uw ramen. Deze kunnen de isolatiewaarde tot 31% verbeteren in combinatie met isolerende beglazing. Hierdoor zullen de verwarmingskosten verminderen met 6 tot zelfs 34%. In de zomer vormen rolluiken dan weer de perfecte zonwering, waardoor de warmtedoorlatingsfactor tot 70% verlaagd wordt. Dat maakt al gauw een vermindering van de binnentemperatuur van zo’n 5°C; hetgeen op warme dagen een wereld van verschil kan maken.
Conclusie: Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning.
Huidige norm:
2015 -> Vlaanderen E60 / Brussel E70
2016 -> Vlaanderen E50 / Brussel —

• binnenklimaat
Betreft de minimale ventilatievoorzieningen om de luchtkwaliteit te garanderen en het risico op oververhitting in de zomer te voorkomen.

• netto-energiebehoefte
De netto-energiebehoefte voor ruimteverwarming mag niet hoger zijn dan 70 kWh/m². (netto = de verliezen (door ventilatietransmissie) minus de nuttige winsten (de som van de zonnewinsten en de interne winsten). Zo zal het verbruik van de toestellen voor verwarming en koeling dalen dankzij de installatie van een zonwering.

*voor bouwprojecten waarvan de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning werd ingediend vanaf 1 januari 2013