Sectionaalpoort PremiumPro

Doordachte robuustheid.

De sectionaalpoort ‘PremiumPro’ is de standaard garagepoort die naar boven openschuift. De standaard ligt echter hoog, waarbij veiligheid, functionaliteit en 100% maatwerk centraal staan. Extra groot of ultracompact. De PremiumPro is een poort voor al je wensen!